Contributie

De contributie is voor alle leden gelijk: € 57,50,- per kwartaal en vooraf te betalen. Om de bankkosten te beperken, kostbare tijd van onze vrijwilligers en voor het gemak van de ouders werken we met een automatisch incasso. Hiervoor is een machtiging nodig welke onderdeel is van het inschrijfformulier.

Ons rekeningnummer is NL91 RABO 0178 0509 38 t.n.v. Zeeverkennersgroep Sint Joris. Ons incassant ID is: NL83ZZZ524085900000.

 • De contributie wordt via een automatische machtiging vooruit betaald in vier kwartalen.
  • 1e termijn op 1 januari, 2e termijn op 1 april, 3e termijn op 1 juli, 4e termijn op 1 oktober van elk jaar.
 • De contributie kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en wordt dan schriftelijk medegedeeld.
 • Bij aanmaningen en herinneringen worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • De machtiging wordt automatisch beëindigd bij het opzeggen van het lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap kan beëindigd worden per kwartaal via het uitschrijfformulier op de website (u ontvangt per e-mail een bevestiging dat de automatische incasso is beëindigd).

De contributie wordt aan vier hoofdzaken uitgegeven:

 • De reguliere opkomsten/programma
  Dit deel gaat naar de speltakken en wordt gebruikt voor de wekelijkse opkomsten.
 • Weekendkampen
  De contributie bij de St. Joris is inclusief weekendkampen. Hiervoor hoeft nooit bijbetaald te worden. De kosten voor het zomerkamp worden apart berekend en liggen meestal rond de €155,- voor de zeeverkenners en voor de dolfijnen is dit rond de €95,-. De kosten variëren onder andere op basis van de kamplocatie en het aantal deelnemers.
 • Verenigingskosten
  De algemene verenigingskosten bestaan o.a. uit de exploitatie van het gebouw/vloot, onderhoud, groepsactiviteiten, verzekering, materiaal en training.
 • Landelijke bijdrage Scouting Nederland
  Een deel wordt (maandelijks) afgedragen aan Scouting Nederland. Dit wordt gebruikt voor o.a. algemene ondersteuning, het scouting magazine, verzekering,
  en regioactiviteiten waarmee de kwaliteit van ons spelaanbod wordt gewaarborgd.
  Als een lid van onze vereniging ben je automatisch lid van Scouting Nederland en ontvang je een (digitale)ScoutCard en vier keer per jaar het Scoutingblad.

Voor vragen neem contact op met de ledenadministratie.

Alle kinderen op Scouting!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om voor de volle 100% mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke activiteiten van onze vereniging. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden van onder andere de gemeente. Neem contact op met de ledenadministratie of penningmeester voor meer informatie. Dan zoeken we naar een passende oplossing.

Daarnaast proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door onder andere financiële acties, zelfwerkzaamheid en steun van sponsors.

Financiële acties

Door het gezamenlijk houden van financiële acties kunnen we onder andere de contributie laag houden en kunnen we er voor zorgen dat we als groep plannen en wensen beter of sneller kunnen uitvoeren. En dat is mooi, want je doet dit dus niet alleen voor jezelf, maar heel direct ook voor de ander. Bij inschrijving verwachten we dat een jeugdlid deelneemt aan sponsoractiviteiten.

Zelfwerkzaamheid

Twee keer per jaar houden wij een ‘klusdag’ waarop wij klein en groot onderhoud plegen aan ons terrein, clubhuis en natuurlijk de Makke Beer III (ons moederschip). Vanwege de grote hoeveelheid materieel dat we hebben, kunnen we alle hulp goed gebruiken! Daarom verwachten wij dat ouders, verzorgers of 18+ jeugdleden deelnemen aan zelfwerkzaamheid (minimaal bij één van de jaarlijkse klusdagen). Zo kunnen we de contributie laag houden.

Sponsoring

De vereniging draait volledig op de ongeveer 20 vrijwilligers die zich (wekelijks) inzetten voor een leuke en actieve vrijetijdsbesteding voor de ruim 50 leden. Dit alles gebeurt met een klein budget. Het onderhoud van zowel het terrein, clubhuis en de vloot vraagt om meer middelen, zowel financieel als inzet.

We zijn dan ook altijd opzoek naar zowel materialen als financiële bijdrage. Je kunt ons bijvoorbeeld gratis sponsoren bij een aankoop, een schenking doen of spullen doneren.