(Sociale) veiligheid

Zeeverkennersgroep Sint Joris wil alle leden veilig en met plezier samen laten zijn. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien.

We hebben een aantal maatregelen genomen om onveilige situaties te voorkomen. Hieronder de belangrijkste:

Gedragscode

Voor onze vrijwilligers gelden de gedragsregels die zijn opgesteld door Scouting Nederland zijn uitgewerkt in de gedragscode Scouting Nederland.

Wanneer er vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het protocol van Scouting Nederland.

VOG

Alle 18+ leden binnen de Sint Joris hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene.

Aanname vrijwilligers

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (staf etc.) wordt een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval:

  • Kennismakingsgesprek;
  • Referenties checken (bijvoorbeeld vereniging bellen waar vrijwilliger eerder actief was);
  • Controleren van diploma’s die van toepassing zijn (bijvoorbeeld EHBO diploma’s);
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

Vertrouwenspersoon

Heb je een vraag, probleem of vervelende ervaring die te maken heeft met het gedrag van een van onze andere leden, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Praten met de vertrouwenspersoon
is vertrouwelijk. Daarom heeft de vertrouwenspersoon ook een onafhankelijke positie ten opzichte van de groep. De vertrouwenspersoon is er echt om jou te helpen en te ondersteunen. 

Voor je mag varen

Zwemdiploma
We zijn elke zaterdag op of rond het water aan het werk of aan het spelen. Daarom is het voor alle jeugdleden een zwemdiploma verplicht.

CWO
Voor zowel roeien als zeilen zijn bij de Zeeverkenners (12- 18 jaar) diploma’s te halen. Net als bij (ANWB) zeilscholen in de rest van Nederland worden deze uitgegeven door de Commissie Watersport Opleidingen (CWO).

Training staf

Vaarbewijzen
Voor verschillende van onze boten is een diploma/vaarbewijs gewenst of verplicht. De zeeverkenners, staf en loodsen halen daarom verschillende (CWO) diploma’s en vaarbewijzen. Zo moet je voor het varen van de Makke Beer een Groot Pleziervaartbewijs hebben.

EHBO
De staf binnen de Sint Joris hebben allemaal een basis EHBO diploma van het Rode/Oranje Kruis.

Keuringen boten

Makke Beer III
Elke ±drie jaar gaat de Makke Beer naar de werf om gekeurd te worden door de verzekering (vlakdiktemeting). Ook krijgt het schip hier een veiligheidskeuring van Scouting Nederland (SN). Bij deze SN keuring is met name aandacht voor het veilig varen met kinderen.

De Makke Beer heeft een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB) welke verplicht is voor alle grote schepen (>20 meter). Het CBB houdt in dat een schip voor de wet veilig is om te varen op de binnenwateren.

Lelievletten
Jaarlijks worden de vletten gekeurd. Bij de keuring wordt gekeken of de boot veilig het water op kan.

Reddingsvest

In principe draagt iedereen een reddingsvest, behalve als de staf besluit dat er geen gevaarlijke situatie te verwachten is.

Voor het programma van de Dolfijnen (8- 12 jaar) hebben we binnen de groep een grote voorraad aan reddingsvesten.

Omdat de Zeeverkenners (12- 18 jaar) tijdens kampen op ander vaarwater varen (stromend, meer wind) moeten deze een eigen geschikt en goed onderhouden reddingsvest hebben.