Sociale veiligheid

Zeeverkennersgroep Sint Joris wil alle leden veilig en met plezier samen laten zijn. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien.

We hebben een aantal maatregelen genomen om ongewenst gedrag te voorkomen. Hieronder de belangrijkste:

Gedragscode Scouting Nederland
Voor onze vrijwilligers gelden de gedragsregels die zijn opgesteld door Scouting Nederland zijn uitgewerkt in de gedragscode Scouting Nederland.

Wanneer er vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het protocol van Scouting Nederland.

Vrijwilligers
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wordt een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval:

  • Kennismakingsgesprek;
  • Referenties checken (bijvoorbeeld vereniging bellen waar vrijwilliger eerder actief was);
  • Controleren van diploma’s die van toepassing zijn (bijvoorbeeld CWO diploma’s);
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

Vertrouwenspersonen
Heb je een vraag, probleem of vervelende ervaring die te maken heeft met het gedrag van een van onze andere leden, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Je kunt onze vertrouwenspersoon Marleen Muskens bereiken op vertrouwenspersoon@zv-sintjoris.nl.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is altijd het bestuur of schippers, tenzij je redenen hebt om direct naar de vertrouwenspersoon te stappen.