Klacht of vertrouwenspersoon

Klacht

Ben je niet tevreden over de Sint Joris? Bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilligers. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. 

Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij het bestuur per mail via info@zv-sintjoris.nl. Een brief sturen kan natuurlijk ook. Postadres: Ertveldweg 9, 5231XA ’s-Hertogenbosch.

Wat gebeurt er met je klacht?
Het bestuur overlegt onderling hoe ze jouw klacht gaan behandelen en laten je dit binnen 3 weken weten. Het kan zijn dat je wordt gebeld om de inhoud van je klacht te bespreken. Soms kan je klacht meteen in dat gesprek afgehandeld worden. Lukt dat niet, dan wordt jouw klacht besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een e-mail, met een omschrijving van je klacht en het besluit daarover van het bestuur. Op verzoek kan dit daarna nog in een telefonisch of persoonlijk gesprek worden toegelicht.

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen

Zeeverkenners- en dolfijnengroep Sint-Joris wil alle leden veilig en met plezier samen laten zijn. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!

We hebben een aantal maatregelen genomen om ongewenst gedrag te voorkomen. Hieronder de belangrijkste:

Vrijwilligers
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wordt een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval:

  • Kennismakingsgesprek;
  • Referenties checken (bijvoorbeeld vereniging bellen waar vrijwilliger eerder actief was);
  • Controleren van diploma’s die van toepassing zijn (bijvoorbeeld CWO diploma’s);
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

Gedragscode Scouting Nederland
Voor onze vrijwilligers gelden de gedragsregels die zijn opgesteld door Scouting Nederland zijn uitgewerkt in de gedragscode Scouting Nederland.

Wanneer er vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het protocol van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersonen
Heb je een vraag, probleem of vervelende ervaring die te maken heeft met het gedrag van een van onze andere leden, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Je kunt onze vertrouwenspersoon Marleen Muskens bereiken op vertrouwenspersoon@zv-sintjoris.nl.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is altijd het bestuur of schippers, tenzij je redenen hebt om direct naar de vertrouwenspersoon te stappen.