Vrienden van Sint Joris

Vrienden van Sint Joris zijn oud-zeeverkenners die verbonden willen blijven met de groep. Eenmaal per twee jaar ontmoeten deze vrienden elkaar tijdens een leuke activiteit. Daarnaast steunen zij de groep financieel. Daarmee dragen zij bij aan het voortbestaan van Sint Joris.

Vaart u nog steeds op uw herinneringen aan zeeverkennersgroep Sint Joris? Zin om verhalen op te halen en te delen met uw vrienden van vroeger?

Wij bieden Vrienden van Sint Joris de mogelijkheid om:

  • Oude bekenden te ontmoeten tijdens twee jaarlijkse activiteiten.
  • Zich te verbinden met de zeeverkenners van nu.
  • Bij te dragen aan het voortbestaan van Sint Joris.
    Wij vragen hiervoor €5,- per maand als financiële steun aan de huidige groep. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor de verenigingskas (onderhoudskosten van vletten, wachtschip de “Makke Beer” en clubhuis) en om natuurlijk activiteiten voor de vrienden te organiseren. (De bijdrage kunt u: per maand, kwartaal of jaar overmaken naar rekeningnummer- NL91 RABO 0178 0509 38 -t.n.v. Zeeverkennersgroep Sint Joris o.v.v. Vrienden van.)
    Enthousiast? Meldt u aan via info@zv-sintjoris.nl