Uitschrijven

Wil je geen lid meer zijn? Jammer!

Voordat je het doorzet willen we graag weten waarom je deze keuze maakt. Bespreek het a.u.b. met één van de stafleden. Mocht er iets mis zijn, dan kunnen zij hier wellicht iets aan doen.

Wil je het lidmaatschap toch beëindigen? Het lidmaatschap kan beëindigd worden per kwartaal. Uitschrijven kan via het onderstaand uitschrijfformulier. Naast het invullen van het formulier moet dit ook even los aan de leiding worden gemeld.

Als je het zeker weet, vul je het onderstaande uitschrijfformulier in (alleen jouw ouders of verzorgers kunnen jou uitschrijven). De ledenadministratie schrijft je uit bij Scouting Nederland en stopt de inning van contributie. Je bent pas officieel geen lid meer wanneer de ledenadministratie je heeft uitgeschreven. Je ontvangt hier een bevestiging van.

Opzegtermijn
Het is alleen mogelijk om een lidmaatschap per kwartaal op te zeggen.

 • Indien een opzegging vóór het einde van een kwartaal wordt ontvangen, dan is de uitschrijfdatum de laatste dag van het kwartaal waarin de opzegging ontvangen wordt.
 • Indien een opzegging na het einde van een kwartaal wordt ontvangen, dan is de uitschrijfdatum de laatste dag van het volgende kwartaal.

Je blijft contributie verschuldigd tot de uitschrijfdatum.

Let op: Als je wegblijft zonder opzegging bij de ledenadministratie, dan blijf je contributie verschuldigd.

Reden om op te zeggen
Graag horen we ook de reden van opzegging. Mogelijk is er ergens ontevreden over en kunnen wij hier als vereniging weer van leren.

Alle kinderen op Scouting!
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om voor de volle 100% mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke activiteiten van onze vereniging. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door onder andere financiële acties, zelfwerkzaamheid en steun van sponsors. Zijn financiële oorzaken toch de reden om het lidmaatschap bij Scouting te beëindigen? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Dan zoeken we naar een passende oplossing.

Uitschrijfformulier

  Naam ouder/verzorger*

  Je e-mailadres*

  Naam uit te schrijven lid*

  Speltak*

  Reden van opzegging*

  Je bericht*