Klussendagen

Een waterscoutinggroep met een terrein, blokhut, varend wachtschip en een tiental zeilboten, vergen natuurlijk veel actieve handen om dit te onderhouden.

Van ouders van jeugdleden binnen onze vereniging wordt verwacht dat zij minimaal een (dagdeel) van de jaarlijkse klusdagen een bijdrage te leveren. Daarom worden er ieder jaar 3 klussendagen georganiseerd om ouders, stafleden, oudleden en andere vrijwilligers de kans te geven iets te betekenen voor de groep. Op deze dagen worden wat grotere klussen aangepakt en natuurlijk kan iedereen op zijn eigen klusniveau werken.

Heb je na een klussendag de smaak te pakken? We hebben een kleine klussenploeg, die best wel wat uitbreiding kan gebruiken. Er wordt door deze klussers elke zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur geklust en regelmatig ook nog doordeweeks.

Voor het wat grotere en ook meer technische onderhoud aan ons varend wachtschip de “Makke Beer III” is een paar jaar geleden het Team Makke Beer opgericht. Dit team bestaat uit (ex)-stafleden en is bezig met het uitvoeren van een meerjarenplan om het schip weer helemaal bij de tijd te krijgen en zodoende te laten voldoen aan alle regels die gesteld worden.