Financiële acties

Door het gezamenlijk houden van financiële acties kunnen we onder andere de contributie laag houden en kunnen we er voor zorgen dat we als groep plannen en wensen beter of sneller kunnen uitvoeren. En dat is mooi, want je doet dit dus niet alleen voor jezelf, maar heel direct ook voor de ander. Bij inschrijving verwachten we dat een jeugdlid deelneemt aan sponsoractiviteiten.

Lotenverkoop

Jaarlijks vindt de grote clubactie plaats. De opbrengst van de lotenverkoop gaat grotendeels naar onze groep. Met de opbrengst kunnen we bijvoorbeeld het onderhoud van het clubhuis of Makke Beer III betalen. Een lot kost €3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze groep. De loten worden vooraf door de groep aangeschaft en betaald. Vervolgens krijgen alle leden minimaal één lotenboekje mee om te verkopen. Onverkochte loten worden niet teruggenomen, dus we verwachten van iedereen minimaal het totaalbedrag van één boekje. Zo zorgen voor een eenduidige en overzichtelijke actie. Vooraf aan de actie krijgen leden een mailtje met het actiedoel en de verkoopvoorwaarden.