Medisch formulier

Om in geval van nood over de juiste informatie te kunnen beschikken moeten alle jeugdleden een medisch formulier hebben (zie onderstaande button). De ouders moeten dit formulier volledig invullen, ondertekenen, uitprinten en inleveren bij de staf. Het medisch formulier dient jaarlijks (bij het grootkamp) opnieuw te worden ingevuld door de ouders of tussentijds bij relevante wijzigingen.

De ingeleverde formulieren worden bewaard in een aparte map en zijn niet digitaal opgeslagen. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het stafteam van de speltak en worden zo snel mogelijk maar uiterlijk één jaar na het einde van het seizoen vernietigd.