Jubileum foto’s online!

75 jaar ZV Sint Joris! Deze heugelijke gebeurtenis is afgelopen zomer uitbundig gevierd. Sterke verhalen zijn gedeeld, oude bekenden zijn tegen het lijf gelopen en natuurlijk is er fanatiek gezeild, gewrikt en geroeid. Na de nodige verfrissende duik op zo’n heerlijke warme dag was de barbecue en het avondprogramma ook zeer geslaagd. We willen iedereen die aanwezig is geweest op het jubileum en zo een steentje heeft bijgedragen aan deze fantastische dag van harte bedanken!