Groepsbestuur

Het groepsbestuur draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep. Zij ondersteunt de staf, welke zorgt voor het spelaanbod. Het bestuur houdt zich onder andere bezig met de administratie, veiligheid en een financieel gezonde vereniging.

Huidig bestuur  
Voorzitter: Noor Scheffers
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Marc van de Veerdonk
Groepsbegleider: John Verdaasdonk
Bestuurslid: Markus Kooiman


Het groepsbestuur houdt zich in het bijzonder bezig met:
- Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep;
- Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad;
- Het voorbereiden van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting;
- Het uitbrengen/voorbereiden van een (financieel)jaarverslag over de gang van zaken in de groepsvereniging;
- Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te controleren;
- Het bewaken van het kwalificatieniveau van de speleenheden en kaderleden;
- Beheren van de financiën en de materiële bezittingen van de groepsvereniging;
- De representatie van de groep;
- De groepsadministratie;
- Veiligheid.