Fijne feestdagen!

2018 was voor Zeeverkennersgroep Sint Joris weer een geslaagd jaar. Er zijn dit jaar veel leuke activiteiten ondernomen zoals de Landelijke Zeilwedstrijden en Pinksterkamp. De zeeverkenners hebben een lange reis gemaakt naar Friesland, een watersportgebied bij uitstek. De Dolfijnen hebben iets dichter bij huis als echte ridders en jonkvrouwen een draak verslagen in Lith!

Ook op klusgebied was het een succesvol jaar. We hebben naast het gebruikelijke onderhoud, een ingericht optimistenhok en de Makke Beer heeft nieuwe binnenverlichting gekregen. Ook in 2019 hebben we weer allerlei klussen op het programma staan zoals het compleet vernieuwen van de toiletten in de Makke Beer. 
Graag bedanken we alle vrijwilligers die dit tot een geslaagd jaar hebben gemaakt!

We wensen iedereen een behouden vaart in 2019!