Keuring en werfbeurt Makke Beer

Afgelopen november is de Makke Beer bij de werf de helling op gegaan. Hier is het schip weer voorzien van een nieuwe verflaag en er zijn wat laswerkzaamheden uitgevoerd.

Elke drie jaar gaat de Makke Beer naar de werf om geschilderd te worden en om gekeurd te worden door de verzekering (vlakdiktemeting). Ook krijgt het schip hier een 'droge' veiligheidskeuring van Scouting Nederland (SN). Voor Scouting Nederland wordt het schip 2x per 5 jaar gekeurd, een 'natte' keuring in het water en een 'droge' op de werf. Bij deze SN keuring is met name aandacht voor het veilig varen met kinderen.

Naast de standaard keuring hebben we ook een keuring ondergaan voor het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB). Het CBB houdt in dat een schip voor de wet veilig is om te varen op de Nederlandse en Europese binnenwateren. Het CBB is vanaf 2018 verplicht voor alle grote schepen (>20 meter), meer info via de volgende link.

Beide keuringen hebben we met succes behaald!

 

Om de Makke Beer nog veiliger te maken en om aan de certificaateisen te voldoen is de afgelopen jaren door de Zeeverkennersstaf en Team MB hard gewerkt aan het "Meerjarenplan Makke Beer". Het volgende is onder andere gerealiseerd:
- 'Nieuwe' aggregaat
- Nieuw elektrisch systeem
- Noodlenspompen in alle compartimenten
- Hijskraan met elektrische lier
- Extra noodsignalering (centraal alarm, bordjes, instructies)
- Kaartsysteem
- Nieuwe gasinstallatie in de keuken
- Railing om het dek

 Kijk veel meer foto's via de volgende links: Makke Beer (2015- heden)Makke Beer III (1918- 2000)Team Makke Beer (2015- 2016)Makke Beer overig (2000- 2011)Team Makke Beer (2013- 2014)Team Makke Beer (2010- 2011)Team Makke Beer (2009 -2010)Team Makke Beer (2008- 2009)Team Makke Beer (2007- 2008).